menu

BACA KLAPESI

Baca Klapesi: dur-kalk çalışma prensibiyle çalışan ısıtma sistemlerinde, baca efektif bir ısı transferi için çekiş görevini yürütür.

Ancak brülör beklemeye geçtiğinde baca ısındığından kazan baca yoluyla soğumaya başlar ve kayıplar ortaya çıkar.

Brülörün bekleme sırasında-yani kazan suyu set edilen termostatın alt değere inmesi hızlanır. Brülör çalışmadığı durumda klapenin içindeki disk servo motorun içindeki yay sayesinde kendi ekseninde 90 o dönerek baca yolunu kapatır.

Brülör bekleme sırasında yanma havası giriş kapaklarını kattığı için (eski brülörler hariç) kazanın, dolayısıyla kazan suyunun soğuması baca çekişiyle önlenmiş olur. Kazan su sıcaklığı set edilen değere indiğinde termostat brülörün çalışması için elektrik devresini kapatır.

Motor aktüatörlü klapenin elektrik bağlantısı termostata seri bağlandığından, önce klapenin servo motoru çalışır; klapenin içindeki disk baca yolunun %80'ini açtıktan sonra, nihayi şalter brülörün çalışmasına yol verir.

Brülör ile klapenin elektrik bağlantısı seri yapıldığı sürece son derece emniyetlidir; yani klape açılmadan brülör çalışmayacaktır.

 

 

 

 

Baca Sistemleri bacalar Paslanmaz Çelik Baca Atık Gaz Baca Sistemleri Kaskat Isıtma Sistemleri Şut Sistemleri Baca Problemleri Baca Problemleri