menu

ÇÖP ŞUTU :

Çöp Şutu Sistemleri, otel, hastane, iş merkezleri, restourant, AVM, residence v.b. binalarda, çöplerin düzenli, güvenli, hijyenik ve hızlı bir şekilde binanın servis bölümünde toplanmasını sağlayan düşey sirkülasyon aracıdır. Çöp şutu, silindirik düz modül, kapaklı modül, bitiş modülü, havalandırma tertibatı, temizleme ünitesi, otomasyon panosu, giyotin kapağı, sabitleme ekipmanları gibi farklı bölüm ve parçalardan oluşmaktadır. Sistemin en alt kısmında çöplerin toplanmasını ve nakledilmesini sağlayan konteynerler, en üst kısmında da havalandırma kanalı ve şapka veya çatı fanı bulunmaktadır.

Kapaklı Çöp Şutu

ÇÖP ŞUTU SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ :

1) Kapaklı Modül: Kapaklar çöp atma sistemin en önemli bölümüdür. Sistemde çöp atışını kolaylaştırmak ve tıkanmaları önlemek için, şuta saplanan kapaklı modülün alt kısmı yataya yaklaşık 45o eğim yapacak şekilde tasarlanmıştır; böylece kapak açıldıktan sonra çöpler direkt şutun içine bırakıldığında kayarak şuta ulaşmaktadır. Kapaklar ergonomik ve iç mimariye uygun olarak 40cmX40cm (veya 45cmX45cm) ölçülerinde düşey veya yatay eksende açılabilecek şekilde üretilmekte, yerden yükseklikleri insan ergonomisine uygun olarak yerleştirilmektedir. Çöp atma sisteminin güvenli ve hijyenik olması için kapakların her katta aynı anda açılması elektrik/elektronik otomasyon kumanda panosundan kontrol edilmektedir. Kullanıcı her hangi bir katta kapağı açtığında diğer katlardaki kapaklar elektromanyetik kilitler aracılığı ile otomasyon tarafından engellenmektedir; böylece alt katta birisi çöp şutunu kullanırken aynı zamanda üst katta başka birisinin çöp şutunu kullanması engellendiğinden, tıkanmalar hatta bireysel yaralanmalar önlenmiş olmaktadır. Çöp şutunun kullanımını kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak için her katta kapağın yan tarafında bulunan iki basamaklı sayısal gösterge (display), hangi kattaki kapağın açık olduğunu göstermektedir; böylece gecikmeler ve aksaklıklar kısa sürede giderilebilmektedir. Ayrıca şutun mekanik-kimyasal temizliği sırasında ve konteynerlerin değiştirilmesi sırasında, kapağın yan tarafında servis-bakım ışığı yanarak, sistemin geçici olarak devre dış olduğunu göstermektedir. Kapaklar kullanıldıktan sonra tekrardan kapanması için gazlı piston ile donatılmaktadır; açık unutulan kapakların, belirli bir süre sonra kendiliğinden bir servo motor aracılığı ile kapanması, opsiyonel olarak yapılabilmektedir. Olası bir yangın durumunda ise bütün kapaklar kapanarak çöp şutun kullanılması ve yangının üst katlara iletilmesi önlenmektedir.

2) Temizlik ve Bakım: Temizlik, çöp atma sisteminin en önemli özelliğidir. Temizlik için şutun üst kısmında (fanın altında) çatı katında bir müdahale kapağı yapılarak, sistemin manuel temizlik yapılması ve kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca (opsiyonel olarak) çatı fanının altına monte edilen Temizleme Ünitesi, otomasyon panosunda ister manuel ister periyodik aralıklarla kumandayla, şutun kimyasal ve fiziksel temizliği sağlanmaktadır. Manuel veya otomatik (periyodik) olarak devreye giren Temizleme Ünitesi, döner nuzulü sabit hızda şutun merkezinden içeriye (aşağıya) doğru salınmaktadır. Temizlik ünitesi tarafından üretilen yüksek basınçlı su ve kimyasal miksin mekanik ve kimyasal etkisiyle, şut içinde oluşabilecek kirli yüzeyler, çöp artıkları ve nahoş kokular böylece giderilmektedir. Döner nuzül en aşağıya indikten sonra, tekrardan yukarıya doğru tamburuna sarılarak, temizlik periyodunu tamamlamaktadır. Temizlik periyodu sırasında güvenlik ve hijyen açısından tüm kapaklar kullanıma kapanmakta ve oluşan buharı atmosfere atmak için tahliye fanı çalışmaktadır; temizlik periyodu tamamlandıktan belli bir süre daha fan çalışmakta ve sonra şut kapakları kullanıma hazır hale gelmektedir. Konteyner içinde biriken çöp poşetlerinden açığa çıkan nahoş kokuları, toplama katında ve normal katlarda yayılmasını önlemek amacıyla, şutun alt kısmı konteynerin üstünü kapatacak şekilde davlumbaz şeklinde yapılmaktadır. Davlumbazın kanarıyla konteynerin üstünde bırakılan çalışma mesafesi, esnek perdeyle çevrelenmektedir. Şut içine atılan çöplerin konteyner dışına düşmesini önlemek amacıyla, çöp konteyneri davlumbazın altında belirlenen standart rampalara yerleştirildikten sonra, çöp şutunun kapaklarını kullanıma hazır hale getiren, çöp konteyneri dolduğunda değiştirilmesi için uyarı sinyali veren seviye sensörü ve şutu kullanıma kapatan opsiyonel özellikler eklenebilmektedir. Şutun yüksek basınçlı su ve kimyasal miks ile temizliği sırasında çöp konteyneri davlumbazın altından alınarak, şutun altına yukarıdan akan suyu drenaja yönlendiren huni yerleştirilir; bu nedenle çöp toplama mahallinde mutlaka drenaj bulunması gerekmektedir.

3) Düz Modül: Çöp şutunun düz modülleri Ø500 çapında poliüretan merdaneli silindir makinesinde, silindirik form verildikten sonra, otomatik kaynak makinesinde boyuna TIG (Argon) kaynağıyla ergitilerek pürüzsüz şekilde, bir bütün olarak imal edilir. Düz modüllerin üst kısmı hidrolik muf makinesinde genişletilerek, 50mm boyunda muf (geniş), alt kısmına (dar) dış kordon açılır. Tüm modüllerin dar kısımları muf kısmının içine geçtikten sonra birbirine bağlantı (birleştirme) kelepçesiyle birleştirilerek mukavemetli ve sızdırmaz bir yapı oluşturulur. Sızıntıları ve çöp kokularının katlarda yayılmasını önlemek için modüller birleşim yerlerinde silikonlanır. Tüm modüllerin montajı, muf kısmı üste dar kısmı aşağıya gelecek şekilde suyun akış yönünde yapılır.

4) Malzeme Özelliği: Çöp şutu sisteminde atmosferik korozyona karşı mukavemeti mükemmel, klorür içermeyen asitlere karşı mukavemeti çok iyi olan AISI 304 (1.4301) kalite, (X5CrNi18-10), Karbon (%0,07), Silisyum (%0,75), Mangan (%2), Krom (%18) ve Nikel (%10) alaşımlı, 1.00mm et kalınlığında paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır.

5) Yangın ve Ses Yalıtımı: Katlar arası yangın iletimini engellemek ve yangın sırasında dayanım sürecini artırmak (F90) ve kullanım sırasında oluşan gürültünün absorbe edilmesini sağlamak amacıyla tüm modüller TSEN 13.501-1’e uygun, A sınıfı yanmaz, 50mm kalınlığında ve 80kg/m3 yoğunluktaki rabitz telli taşyünü ile sarılmaktadır. Şaft içinde kalan şut sistemini korozyona, darbelere ve yangına karşı korumak için yalıtımın dışı 0.60mm Gofrajlı Alüminyum cidarlar ile kaplanmaktadır. Çöplerin irtifadan kazandıkları ivmeyle en altta bulunan konteynere düşmesini yavaşlatmak için, en alt kısım iki adet 60o dirsek ile S yapıldığı gibi, çok yüksek irtifalı şutlarda, belirli katlarda yavaşlatıcı saçaklar bulunmaktadır. Kullanım sırasında oluşan sesi absorbe etmek, yangın iletimini önlemek ve yangına karşı mukavemeti artırmak için kapaklar yangına karşı yalıtılmaktadır. Olası bir yangın anında şutun en alt kısmında bulunan (giyotin) kapak bir servo motor aracılığı ile otomatik olarak çöp şutunun çıkışını kapamakta, aynı anda tüm kapaklar kilitlenmekte, kapaklı modülün üst kısmında şutun içine doğru eğik bir şekilde monte edilen yangın springleri ve duman tahliye fanı (F400) devreye girmektedir.

6) Bitiş Modülü: Şutun bitiş modülü, baca içinde yükselen çöp kokularını bina dışına atmak için, a. sürekli doğal çekişin sağlanabilmesi için baca ağzının bina dışına ulaşması ve çatı mahyasını geçmesi sağlanır; yağmur ve kar suyunun girmemesi için şapka yapılır; b. sürekli cebri çekişin sağlanabilmesi için, kapak açıldığında devreye giren ve istenilen süre kadar çalışıp çekiş yapan veya yangın anında devreye giren 2 saat 400oC’ye dayanıklı (F400) duman tahliye fanı kullanılmaktadır.

7) Sabitleme: Şut sistemi her katta binanın taşıyıcı betonarme veya çelik karkas yapıya Döşeme Kelepçeleri ile ankrajlanarak yatay kuvvetlere ve rezonansa karşı sabitlenir. Şutun düşey yükü en altta Ana Taşıyıcı Konstrüksiyon ile taşıyıcı karkas yapı elemanına aktarılır; çok yüksek şutların düşey yükleri çap ve et kalınlıklarından kaynaklanan ağırlıklara bölünerek Ara Taşıyıcı Konstrüksiyon ile betonarme veya çelik karkas yapıya sabitlenerek aktarılmaktadır.

8) Elektrik Güvenliği: Elektrik çarpmalarını önlemek, yıldırım düşmesi halinde elektrik ve elektronik sisteme zarar gelmemesi, sürtünmeden kaynaklanan statik yüklenmeyi deşarj etmek ve elektrikten kaynaklanan yangınları engellemek için çöp şutu topraklanmaktadır. Otomasyon panosunda bulunan Kacak Akım Rölesi elektrik çarpmalarını ve pano güvenliğini üst düzeyde tutmaktadır. Konteyner üzerinde yerleştirilen duman sensörü, çöplerde çıkabilecek yangını zamanında uyarmaktadır.

Havalandırma Sistemleri

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

İnsanlık tarihinde ve yaşamında daima insan hayatı ve konforu ön planda olmuştur. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak modernize edilen binalar ve çeşitli yapılar bazı gereksinimleri de yanında getirmiştir.Havalandırma-iklimlendirme sistemleri bu talep doğrultusunda oluşmuş ve gelişmiştir.Havalandırma sistemleri sayesinde bir mekandaki hava atmosfere iletilerek içeriye koşullu bir şekilde hava iletilmesi sağlanıp ,yaşam konforumuzu yükseltmek mümkün hale gelmiştir.

Havalandırma sistemleri yapıların vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş ve çeşitli uygulamalarla hayatımıza dahil olmuştur.Türk mühendisliği ve tecrübesiyle artık ülkemizde de yaygınlaşmış , yaşam konforumuzu etkileyen önemli bir unsur haline gelmiştir.Sanayi de konutlarda alışveriş merkezlerinde yer altı tünellerinde bile havalandırma sistemine rastlamanız mümkündür.Tecrübe ile birleşen , mühendislikle şekillenen havalandırma sistemleri sayesinde yaşanılır alanlara sahip durumdayız.

MAHAL HAVASININ TAYİNİ

Eksik ya da kusurlu bir havalandırmada mahalde bulunan insanlar kendilerini sıkıntı içinde hissederler.İnsanın fizyolojik özelliklerinden dolayı yaşadığı ortamda sürekli ısı alış-verişinde bulunur.Yaptığı işlere göre bu ısı miktarı değişiklikler gösterir.Örneğin,uyumakta olan bir insanın çevresine verdiği ısı ile,spor yapan bir insanın verdiği ısı farklıdır.

Ayrıca,insanlar nefesleri ile mahal havasına su buharı ve CO2 gazı verdiklerinden ,havlandırılması iyi yapılmayan kalabalık yerlerde,havanın içinde bulunması gereken O2 miktarı azalıp ,su buharı ve karbondioksit miktarı da artar.Bu durumda,eğer söz konusu mahal iş ortamı ise;çalışma verimi düşer.Bu nedenle insanın bulunduğu ortam havasının konfor şartlarına getirilmesi gerekir.

Havanın hızı ve sıcaklığı da konfora etki eden diğer faktörlerdir.Bu bakımdan ;dışarıdan alınan hava üzerine hiçbir işlem yapılmasa bile.hızının mutlaka istenilir bir seviyede olması gerekir.Çoğu kere sıcak bir ortamda bile normalin üstündeki hava hareketi insanlara üşüme hissi vermektedir.Hava hızı da mahale verilen hava miktarı ile bağlantılıdır.

*Mahal Havası Miktarı Tayini

Mahallerde ihtiyaç duyulan hava miktarının belirlenmesinde; başta mahalin kullanım amacı olmak üzere, o mahalde bulunan insan sayısı makine sayısı ve bunların genel hava kirletme durumları,havanın bağıl nemi ,havanın akış hızı ve akış yönü ,hava ile dışarı atılan enerji miktarı ve ihtiyaç duyulan taze hava ve enerji miktarı gibi faktörler önemli rol oynamaktadır.

*Dış Hava Miktarı Tayini

Yalnız havalandırma yapılan mahallerde havanın tamamı dışarıdan alınmakta ve hava üzerindeki hiçbir termodinamik işlem yapılmadan mahale verilmektedir.Dışardan taze hava mahale gelirken , mahalin bayatlamış havası da dışarı atılmaktadır.Bu işlemler genellikle , hava fanları yardımı ile cebri olarak yapıldıklarından , fanın gücünün belirlenmesinde mahal hava debisinin bilinmesi gerekmektedir.

Mahal hava debisinin belirlenmesinde;

 1. Mahal havasının kirlilik durumu,
 2. Dış havanın fiziki durumu
 3. Mahal havasının sıcaklığı
 4. Mahal havasının nemliliği,
 5. Mahalin kullanım amacı ,
 6. Mahalden mahal havasına yapılan gaz katkıları
 7. Mahalde bulunmak durumunda olanların özellikleri(insan yada hayvan gibi)

Hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

Mahal dış hava debisinin belirlenmesinde ,bu hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanan en uygun olan biri yada birkaçı uygulanabilir.

*Çeşitli Uygulamalarda Mahal Havası Tayini

Otoparklar, sanayi uygulamaları, sanayi tip mutfaklar, kimya laboratuarları,kimyasal işlem yapılan mahaller vs. gibi mekanların hava miktarları değişik şekillerde olabilmektedir.Uzman biri tarafından bu mahallerin gerekli hava miktarları belirlenip egzost edilecek hava ile içeriye verilecek hava miktarları belirlenmelidir.

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

İklimlendirme sistemlerinde ısı taşıyıcı akışkan olarak kullanılan havada bir takım şartlar aranmaktadır. Tesisatın yapılması esnasında istenilen değerlerin iyi belirlenmesi için ,bu şartlar başlıca;

 • havanın tazeliği
 • temizliği ,
 • nemi ,
 • sıcaklığı ve hızı

diye nitlendirilebilir. Klima santralleri ,taze hava fanları ile mahallere temiz ve koşullandırılmış hava tayin etmek mümkündür.

*Havanın Tazeliği

Taze hava , oksijen yönünden zengin olan havadır.Bütün canlılar hayatını idame ettirmek için oksijene ihtiyaç duyarlar.Nefesle içeriye alınan hava içindeki oksijen kanın temizlenmesinde kullanılmaktadır.Dolayısıyla teneffüs edilen hava bayatlamaktadır.Ortalama olarak dış havada yaklaşık %21 oranında O2 varken teneffüs ile dışarı atılan nefes havasındaki bu oran yaklaşık %16,5 kadardır.Yani nefesle dışarı atılan hava ;oksijen yönünden zengin olan dış hava ile beslenmelidir.

*Havanın Temizliği

Havada aranan en önemli husus;şüphesiz havanın temizliğidir.Hava içinde bulunan istenmeyen gaz ve tozlar hem insan sıhhatine hem de rahatlığına etki etmektedir.

*Havanın Nemi

Normalin üzerindeki nemli hava ,sıkıntı veren bir havadır.Nemli hava , bünyesinde daha fazla su taşıdığından , insanlar üzerinde yaptığı basınç artmakta ve insan vücudundan gizli ısı transferi zorlaşmaktadır.Bu nedenle , nemli dış hava şartlarında , kalp hastalarının , mecbur kalınmadıkça sokağa çıkmaları istenmez.Kuru havaya sahip bir ortamda da vücut hızla su kaybedeceğinden sık sık su içme ihtiyacı hissedilir.Bu nedenle; konfor şartlarındaki havanın bağıl nemi %40-60 arasında olması istenir.

*Havanın Sıcaklığı

Sistemde kullanılan havanın sıcaklığını tespit etmek için , mahal hava sıcaklığının ve dış hava sıcaklığının önceden bilinmesi gerekmektedir.Bu nedenle , iskan bölgelerindeki ortalama dış iklim şartlarına göre ve mahallerin kullanma amaçlarına göre sıcaklık çizelgeleri oluşturulmuştur.

*Havanın Hızı

Konfor şartları sağlanırken , havanın hareketleri de büyük önem taşımaktadır.Salonlarda oldukça modern tefriş edilmiş olsalar bile , kalorifer radyatörünün yanındayken sandalyede oturan bir kimsenin ayak bileklerinin, şömineye karşı oturan bir kimsenin de sırtının üşümesi , ya da karşılıklı açılmış iki pencereden “cereyan yapıyor” diye birinin kapattırması hep hava hareketinin insanı rahatsız edecek seviyede olmasındandır.

Ayrıca , çok durgun bir havada vücuttan dışarıya gizli ısı transferi zorlaştığı için , insanlar kendilerini bunaltı içinde hissederler.Bu durumda havanın biraz hareketlenmesi istenir.Bu nedenle , havanın ne tamamen durgun ve ned de insanı rahatsız edecek bir seviyede hareketli olması istenmez.

Tecrübelere dayalı olarak tespit edilen insanları rahatsız etmeyecek , konfor şartlarındaki hava hızının , oda sıcaklığında , yaklaşık 0,2/0,3 m/s olması istenmektedir.

EGZOST SİSTEMLERİ

FANLAR

Hava ve diğer gazları 30 000 N/m² (Pa) basınca kadar aktarabilen makinalara “fan” denir. Fanlar genel olarak gövde,kanat çarkı ve tahrik motoru olmak üzere üç ana kısımdan oluşur. Piyasada fanlar havayı mahale basıyorsa “vantilatör” ve mahaldeki havayı emip dışarı atıyorsa da “aspiratör” olarak adlandırılmaktadırlar. Hava fanları kullanım amacına göre üç değişik şekilde üretilirler.

 1. Salyangoz (Radial =Radyal) fanlar
 2. Eksenel (Axial=Aksiyal) fanlar
 3. Dik akımlı (Querstrom=Kuerşıtrom) fanlardır.

HAVA KANALLARI

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ısı taşıyıcı akışkan olarak kullanılan havanın en uygun bir şekilde istenilen mahallere taşınması ve dağıtımı hava kanalları aracılığıyla ile olmaktadır.İklimlendirme santralında işlenerek, istenilen konfor şartlarına getirilen havanın kullanım yerlerine ulaştırılması ve kullanım yerlerinde kirlenen havanında dışarıya atılmasını hava kanalları sağlar.

Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde 6 ayrı kullanım amaçlı kanal mevcuttur.

 1. Taze Hava Giriş Kanalı:Hava karışım odası ile dış havayı birbirine bağlayan kanala taze hava kanalı denir.
 2. Dağıtım Kanalları: İklimlendirme santralında işlenerek konfor şartlarına getirilen havayı , en az enerji kaybı ile istenilen mahale ulaştıran kanallara dağıtım kanalları denir.
 3. Toplama Kanalları: Mahalde kullanılarak bayatlayan havayı çevreye zarar vermeden toplayarak mahalden dışarıya alan kanallara da toplama kanalları denir.
 4. Dönüş Havası : Kanalı:Gerekli durumlarda mahallerden toplanan ve enerji yönünden zengin olan havanın bir kısmını karışım odasına taşıyan kanallara dönüş havası kanalı denir
 5. Atık Hava Kanalı: Mahallerden toplanan havanın bir kısmı dönüş kanalı tarafından alındıktan sonra kalan havayı dışarıya atan kanala atık hava kanalı denir.
 6. Mutfak Hava Atma Kanalları: Mutfaklardaki hava,yemek buharı ve yanmadan oluşan gazlarla kirlendiği için , bu havayı iklimlendirme toplama kanallarına verilmesi kanallarda yağlanmaya sebep olacağından sakıncalıdır.Bunun için , mutfak havası iklimlendirme sistemlerine verilmeyip doğrudan dışarı atılmalıdır.Bu nedenle mutfak havasını dışarı atan kanallara mutfak havası kanalı denir.

*Paslanmaz çelikten imal edilmeleri korozyona engel olmakta, temizlenmesine olanak vermektedir.Ayrı bir hat olarak ayrı bir cihaz ile bağlanmalıdırlar.Cihazların içerisinde dış ortama kötü kokuların, yağ ve vb maddelerin gönderilmesini engellemek amacıyla mutlaka filtre monte edilmelidir.Cihaz mutfak havasına göre dizayn edilmelidir.

Kaynakça:Uygulamalı Havalandırma ve İklimlendirme Tenkniği / Hikmet DOĞAN

Havalandırma Sistemleri teknik baca Havalandırma Sistemleri teknik baca 2
Havalandırma Sistemleri teknik baca 3

Baca Uygulamaları 3

AKBANK OPERASYON MERKEZİ - ŞEKERPINAR - Baca Sistemleri

AKBANK OPERASYON MERKEZİ - ŞEKERPINAR - Baca Sistemleri uygulaması
AKBANK OPERASYON MERKEZİ - ŞEKERPINAR - Baca Sistemleri uygulaması AKBANK OPERASYON MERKEZİ - ŞEKERPINAR - Baca Sistemleri uygulaması AKBANK OPERASYON MERKEZİ - ŞEKERPINAR - Baca Sistemleri uygulaması
AKBANK OPERASYON MERKEZİ - ŞEKERPINAR - Baca Sistemleri uygulaması AKBANK OPERASYON MERKEZİ - ŞEKERPINAR - Baca Sistemleri uygulaması
Baca Sistemleri bacalar Paslanmaz Çelik Baca Atık Gaz Baca Sistemleri Kaskat Isıtma Sistemleri Şut Sistemleri Baca Problemleri Baca Problemleri