menu
Kurumsa teknik baca yazı

TEKNİK BACA SİSTEMLERİ

Vizyonumuz…

Doğanın derinliklerinden aldığımız enerjiyi insanoğlunun en yararlı kullanımına sunarak doğaya minimum yükle tekrar geri vermektir; amacımız mavinin mavi , yeşilin yeşil, insanın insan olarak kalmasıdır.

Teknik Baca doğalgaz bacası igdaş onaylı baca paslanmaz çelik baca

Misyonumuz… Isıtma sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan Atıkgaz ve Baca Sistemlerini tüm Türkiye genelinde bilimsel ve teknik temellere dayanan bilgiler üzerine inşa edip, maksimum enerji tasarrufu sağlayan, insana, doğaya ve eşyaya en az düzeyde zarar veren, insan sağlığını, güvenliğini ve estetiğini ön planda tutan, optimum sistemler tasarlayıp uygulamaktır. Isıtma sektöründe yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmeleri eşzamanlı olarak kendi çağdaş yaşam tarzı haline getirerek, DUYGU-DÜŞÜNDCE-DAVRANIŞ bütünlüğü içerisinde senteze vararak, Türk Sanayisinin ithal etmekten kurtarıp imal etmeye yönelten, Türk insanının ÖRNEK ALAN konumundan çıkartıp, ÖRNEK OLAN ulvi bir zirveye çıkartmaktır.

Hakkımızda… Avrupa Uyum Yasalarıyla birlikte daha yüksek kalite ve daha güvenli bir imalat normuna geçen Türkiye Standartları Enstitüsü, Atıkgaz ve Baca Sistemlerinde de aynı titizlik ve ciddiyet isteyen normları aynen bünyesine katmıştır. Türkiye sanayisinin ve tüketicisinin menfaatine olan bu değişimi, çevreye duyarlı, insan sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan, ülkenin milli ve ekonomik değerlerini tasarruflu bir şekilde koruyup optimum seviyelere çıkartmak amacıyla, Serkan Atak ve Levent Erbil tarafından Teknik Baca Sistemleri kurularak, baca, atıkgaz ve enerji sektöründe yerini almıştır. Enerjiyi ekonomik ve verimli kullanmak için Baca ve Atıkgaz Sistemlerinde edindiğimiz başlıca prensiplerimiz:

  • TS EN 1443'te belirtilen genel baca kurallarına göre vizyonumuzu belirlemek,
  • TS EN 13.384-1 (-2-3)'e göre maksimum verim-minimum kayıp sağlayan, en ekonomik ve optimum baca kesitini ve özelliklerini bilgisayar destekli tayin etmek,
  • Baca ve atıkgaz sistemlerini DIN V 18.160-1 Tasarım ve Uygulama normlarına uygun olarak en güvenli bir şekilde tasarlamak ve uygulamak,
  • Baca ve atıkgaz sistemlerini TS EN 15.287-1'e göre standartlarına uygun olarak, tasarlayıp, monte edip, insanı, yapıyı ve doğayı tehdit etmeyen, güvenli bir şekilde faaliyete geçirmek,
  • İlk yatırım maliyeti yüksekmiş gibi görünen, ancak çok uzun ömürlü olan asedik korozyonlara mukavemetli atıkgazlara uygun paslanmaz çelik metal baca sistemlerini kullanmak,
  • Türkiye'nin değişik coğrafi koşullarına göre verimli baca sistemleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak,
  • Her proje göre özgü olarak spesifik çözümlü projeler türetmek ve geliştirmek,
  • Projenin karmaşıklığına doğru orantılı olarak 2 ve/veya 3 boyutlu bilgisayar destekli projeler tasarlamak.
Baca Sistemleri bacalar Paslanmaz Çelik Baca Atık Gaz Baca Sistemleri Kaskat Isıtma Sistemleri Şut Sistemleri Baca Problemleri Baca Problemleri